Ayağa Özgün Sorunlar
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 3167
Ayağa Özgün Sorunlar

Ayakta görülen bazı hastalıklar için sadece ayaklarda rastlanılan yani "ayağa özgü sorunlar" ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Bu nedenle; seyri ve tedavileri birbirlerinden tamamen farklı olsa bile bu hastalıkların aynı başlık altında değerlendirilmeleri uygun olur. Tarsal tunel sendromu (ayak bilek kanalı sendromu)buna verilecek ilk örnektir. 
 

Tarsal tunel sendromu (ayak bilek kanalı sendromu) : Ayak bileğinde tıpkı el bileğinde olduğu gibi içinden damar, adale ve sinirlerin geçtiği bir kanal vardır. Burada çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sıkışmalarda ayağa yansıyan ağrılar olur. Ayakta uyuşmalar, yürümede zorlanma, adale zayıflaması ve erken hissedilen ayak yorgunluklarında tanıya varmada en etkin yöntem adale ve sinirlerin elektrosunun (E M G)çekilmesidir. Görüntüleme yöntemleri de bazen başvurulan tanı yöntemleri arasında yer alır. Tedavide ilaç kullanlması, lokal enjeksiyonlar yapılması, fizik tedavi ve bazı atel uygulamaları gibi işlemler öncelikli olarak yapılır. Sonuçlar yeterli olmazsa operasyona kararı alınabilir.