• Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2107

İnsanoğlu ve Ağrı

Bel Ağrısı modern toplumların her geçen gün büyüyen önemli sorunlarından biridir. Bel ağrısı insanların var oluşundan itibaren başlar. Geçmiş yıllara ait yazıtlar ve kalıntılar eski insanların omurgalarında nispeten daha erken yaşlarda dejeneratif değişimler olduğunu...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2215

Bel Ağrısının Sıklığı

Bel ağrısının aıklığı giderek artıyor mu ? Tüm dünyada nüfusun yaklaşık % 75' i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısından yakınmıştır. 20 yaş üzerindeki nüfusun %14' ü yaşamalarında en az bir kez, 2 hafta kadar yatmayı gerektirecek şiddette bel...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 1970

Ekonomik Yükü

Bel Ağrısının Ekonomik Yükü ve İşgücü Kaybı ABD’ de yaşayanların 1970-1981 yılları arasında bel ağrısı görülme oranı % 125 oranında artmıştır. Bundan dolayı sakatlık oranı ise % 140 oranında artmıştır. Amerika'da bugün 5 milyon kişide bel ağrısı...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2100

Modern Çağ Hastalığı

Bel ağrısı günümüzde " Modern Çağın" hastalıkları olarak kabul edilmelidir. Çünkü; artık işimiz gereği günümüzü neredeyse tamamen oturarak geçiriyoruz. Bunun sonucubel ve çevresindeki adale ve bağlar giderek zayıflıyor. Bu daomurgadaki disklerin üzerine...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 3019

Bel Ağrısında Tedavi - Fizik Tedavi

Bel ağrısı çeken hastaların bir kısmı ilaç ve istirahat uygulaması ile düzelmezler. Bu durumda fizik tedavi tercih edilebilir. Fizik tedavi uygulamalarında ilk tercih ağrı kesici nitelikte elektrik akımlarıdır.Bunun dışındaki tedavi seçenekleriyüzeyel veya derin...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2288

Bel Ağrısı Nedenleri

Belde ağrı nedeni olarak 2 farklı grup dikkati çeker. Bel ağrıları yaomurga kaynaklıya daomurga dışınedenlerle ortaya çıkar. Omurga nedenli olanlar %90 sıklıkta görülür. Omurga dışı olanlar azınlıktadır (% 10). Bel fıtığıomurga kaynaklıolan grubun içerisinde yer...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 3565

Bel Ağrısı Nedenleri - Omurgasal Nedenler

Bel ağrısı çeken kişilerin büyük kısmında ağrının nedeni bizzat omurganın kendisidir. Bunlar; omurları tutan romatizmalar, brusella, tüberküloz veya tümörler olabilir. Bel fıtığı, bel kayması, omurga kanalı darlığı gibi nedenler omurga kaynaklı bel ağrılarında en...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2187

Bel Ağrısı Nedenleri - Omurga Dışı Ağrılar

Bel ağrılarında omurga haricindeki nedenler ayırıcı tanı yapılırken mutlakagözden geçirillmelidir. Omurga dışı nedenler içinde en sık rastlanılanlarkadın hastalıkları vemide ülseridir. Bunuaort anevrizması, böbrek taşı, prostat iltihabı, safra kesesi taşı ve pankreatit...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2211

Bel Ağrısı Riski Kimlerde Fazladır

Bel Ağrısı Riski Kimlerde Fazladır 1- Bel ağrısı,35-50 yaşarasında veerkeklerde2 kat daha fazla ortaya çıkar. Erkeklerde 190, kadınlarda170 cm üstü boy, bel ağrısı için risk oluşturmaktadır. Ayrıcaşişmanlıkve omurilik kanalının dar yapıda olması diğer risk...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2085

Tanıya Varma Yolları

Bel ağrılarının tanısında ilk basamak, hastaya vakit ayırmak ve ağrısının geçmişini ve bugününü sorgulamaktır. İyi bir sorgulama tanının neredeyse yarısıdır. Daha sonra ayrıntılı olarak muayenesi yapılan hastanın konumuna göre çeşitli incelemelere...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2129

Bel Ağrısında Tedavi

BEL AĞRILARINDA TEDAVİ AMAÇLARI Bel ağrısıkişilerde ya ilk defaortaya çıkanbir ağrıdır ya da daha önce geçirmiş olduğu ağrıların yeniden tekrarlamasıdır. Kuşkusuz akut ağrı ortaya çıktığında ilk amaç şiddetli ağrının bir an önce durdurulmasıdır. Sonraki...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2726

Bel Ağrısında Tedavi - İstirahat Tedavisi

Akut veya kronik bel ağrısının şiddetlendiği dönemlerde yatak istirahatı ilk etapta yapılması gereken bir uygulamadır. Bu sırada kişinin doğru pozisyonunu korumak ilk prensiptir. İstirahat sırasında; yan veyasırt üstü dizler bükük yatmak en iyi pozisyon olabilir. Zira...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 3787

Bel Ağrısında Tedavi - İlaç Tedavisi

Akut bel ağrıları tedavisinde her zaman ilk tercih ilaç kullanılmasıdır. Ağrı kesici ve adale gevşetici ilaçlar bel ağrıları tedavisinde önemli yararlar sağlar. Standart ağrı kesiciler yetersiz olduğu vakalarda enflamasyon giderici bir anlamda lokal dokularda ödem...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2451

Bel Ağrısında Tedavi - Korse Tedavisi

Akut bel ağrılarında korse,istenmeyen hareketleri sınırlayarak iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Bel korsesibeli sıcak tutar, emniyet hissi verir ve hastaya hastalığını hatırlatarak bir nevi uyarıcı görevi görür. Beldeki deformiteyi düzeltir ve önler. Beli stabilize eder ve...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2247

Bel Ağrısında Tedavi - Enjeksiyon

Bel ağrılarında tedavi çözümlerinden biri de enjeksiyon uygulamalarıdır. Akut bel ağrılarında bel omurlarıarasına çeşitli"lokal enjeksiyonlar"yapılabilir. Böylece ağrı geçiciveya kalıcı olarak ortadan kaldırılabilmektedir. Bu işlem bazı durumlarda sorunun...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2440

Bel Ağrısında Tedavi - Manipülasyon Tedavisi

Bel ağrısı olan hastaların tedavilerinde bazı vakalarda manipülasyon uygulanması söz konusu olabilir. Bel omurgasında fıtıklaşan diskin yerine konması veya sıkışan faset eklemlerinin kurtarılması amacıyla yapılan bir girişimdir. Fakat bu işlemin ancak seçilmiş vakalarda...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2143

Ne Zaman Ameliyat

Bel Fıtığında Cerrahi Tedavi Yapılan tüm konservatif tedavilere rağmen hastalarda yeterli düzelme yoksa ameliyatı düşünmek gerekebilir. Bazı nadir durumlarda hiç beklemeden ameliyata başvurmak gerekebilir. "Kauda Equina" sendromu buna örnek olup ani gelişen bir...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2462

Bel Okulu Programları

BEL EĞİTİM PROGRAMLARI: Mekanik kaynaklı bel ağrısı olan hastalara grup halinde verilen bel bakımı eğitimidir. Temel amacı kişinin kendi belinin sorumluluğunu üstlenerek bel ağrılarından temel düzeyde korunmasının sağlanmasıdır. Bel okulu 8-10 kişilik gruplar halinde...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2059

Bel Okulu Programlarına Kim Katılmalı?

BEL OKULUNA KİMLER KATILMALIDIR? Beli önceden ağrımış fakat şimdi bel ağrısı olmayanların da katılabileceği bel okulu programlarınınasıl müşterisi doğal olarak bel hastalığı tanısı konulmuş olan tüm bireylerdir. Devamlı oturma veya ayakta kalma nedeniyle bel...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2114

Ders Programları

"BEL OKULU" hastalara verilen interaktif bir eğitim programıdır. Ayrıntıları aşağıdadır. Ders 1 :Hastalığın görülmesi sıklığı, nedenleri ve çözüm önerileri Ders 2 :Omurganın anatomisi, fonksiyonları, omurganın hareket mekaniği, ergonomi (doğru ve estetik...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2038

Egzersize Başlarken

Egzersizlere başlarken ısınma ve gevşeme hareketleri mutlaka yapılmalıdır. Gevşeme egzersizine başlamadan önce 3 dakika süreyle sırt üstü uzanılmalıdır. Bu sırada bel yatağa düz olarak bastırılmalı ve dizler de kıvrık durumda olmalıdır. Gevşemeyi daha arttırmak...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2268

Sırtüstü Yapılan Egzersizler

Sırtüstü yapılan 4 farklı egzersiz vardır. Bunlar akılda kalması için bazı hayvan isimleriyle sembolleştirilmiştir. SIRTÜSTÜ POZİSYONLAR 1. Tek dizi göğse çekme (TİMSAH HAREKETİ) Sırt üstü uzanın ve her iki bacağınızı düz bir şekilde uzatın. Bir dizinizi...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 2132

Günlük Yaşam Önerileri

Fazla kilolarınız var ve bunu bir türlü veremiyorsanız bir uzman doktor veya diyetisyene başvurmak gerekir. Başarıyı arttırmak için egzersizlerin de eklenmesi önerilir. Bel ağrılarında kilo fazlalığı önemli bir risk faktörüdür. Verilen her kilonun riskiazaltacağı için...

Devamı
 • Prof. Dr. Turgut Göksoy
 • 3021

Yatak Önerileri

BEL AĞRILI HASTALARIN YATTIĞI "YATAK" bazen ağrıların tek başına nedeni olabilir. Burada yatağın olumsuz özellikleri kadar yatakta yatış şeklinin de ağrının meydana gelişinde rolü olduğu unutulmamalıdır. Bel omurgasına binen basınç, sırtüstü yatmakta...

Devamı