Yaşlanmanın Tanımı
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 3644
Yaşlanmanın Tanımı

NEDEN HERKES EŞİT ORANDA YAŞLANMAZ? Çünkü herkes aynı genetik mirası taşımaz. Üstelik bütün insanlar birbirinden farklı beslenir ve farklı yaşam sürerler. Aynı yumurtadan çıkan tek yumurta ikizleri değişik coğrafik koşullarda yaşamaları halinde birbirlerinden farklı oranlarda yaşlanmaya uğradığı bilinmektedir. 
 

İnsanlarda 3 çeşit yaş vardır. 
• 1- Kronolojik yaş 
• 2- Biyolojik yaş 
• 3- Psikolojik yaş 
YAŞLILIĞIN SINIFLANDIRILMASI 
Yaşlıları kronolojik olarak üç döneme ayırabiliriz. 
65-74 Yaş       Genç-yaşlı 
75-84 Yaş       Orta -yaşlı 
85 ve üzeri      İleri –yaşlı

Doğduğumuz günden, bugüne kadar geçen zamana “kronolojik yaş“ ya da takvim yaşı diyoruz. İnsanlarda bu 3 değişik yaş genelde birbirine paralel gitmez. Örneğin 50 yaşında olduğu halde 70 yaşındaki bir kimsenin eklemi veya damarları kadar yıpranmış kişiler olduğu gibi 80 yaşında olduğu halde görme, duyma keskinliği ve diğer birçok bakımdan kendi yaşıtlarından hatta gençlerden bile bazı hususlarda daha iyi durumda olan bazı yaşlı insanlar vardır.  
     Öte yandan kendini gerçek yaşından daha genç hisseden yaşlılar olduğu gibi tersine kendini çökmüş ve çok yaşlanmış olarak hisseden çok sayıda genç de vardır. Geriyatri bilimi insanların yaşlılıkta karşılaşacağı sorunları çözmek için oluşmuş bir bilim dalıdır. 
     Gerontolog’lar da insanların yaşlanmasını geciktirmek için çareler üreten bilim adamlarıdır. Aslında tek amaç sadece insan ömrünü uzatmak değil yıllara hayat katmaktır. Elbette insanlar yaşlanacak fakat sağlık sorunları daha az ve dinç çevresinden beklentileri daha az olan bir başka deyişle “ kendi kendilerine yeterli ve mutlu yaşlılar” hedeflenmektedir.