Bilimsel Çalışmalar

I. EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

A) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde baş asistanlık döneminde yapılan çalışmalar 
B) Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Verilmiş 3. ve 4. Sınıf Dersleri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Dersleri. 
C) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan, uzman, 3.Sınıf ve Stajyer hekim Eğitim Programları 
C) Tez Danışmanlıkları 
D) Tez Sınavı Jüri Üyeliği
E) Bilimsel Kurul Üyeliği

II.PANELİST OLARAK KATILIM

III.KONGRE DÜZENLENMESİ 

IV.EDİTÖRLÜK ÇALIŞMALARI 

V.YAYINLANMIŞ MAKALELER 

VI.AKTÜEL MEDİKAL DERGİLERDE ÇIKMIŞ EĞİTSEL ÇALIŞMALAR 

VII.YURTDIŞI KONGRELER VE TEBLİĞLER 

VIII.UZMANLIK TEZİ 

IX.KONGRE TEBLİĞLERİ 

X.İŞTİRAK EDİLEN KONGRELER

 

Katıldığım ve düzenlenmesinde görev aldığım bilimsel kongreler aşağıda listelenmiştir.

KONGRE DÜZENLENMESİ 

A. FİZİK TEDAVİ “REHABİLİTASYON DERNEĞİ ETKİNLİKLERİ” 
1- XI Ulusal Rehabilitasyon Kongresi Bursa-Almira Oteli, 1987 
2- Romatoloji Sempozyumu İstanbul Etap Oteli, 22-23 Mayıs, 1986

B. AKUPUNKTUR DERNEĞİ ETKİNLİĞİ 
3- 1.Ulusal Akupunktur Kongresi İstanbul Tüyap Salonu, 1989 
4- WFAS 95 Symposium on Acupuncture and Q. İstanbul Oct- 31 Nov. 4, 1995 

İŞTİRAK EDİLEN KONGRELER 

1- “6.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi.” İstanbul, Çınar Oteli, 1977 
2- “Çubukçu Sempozyumları” İstanbul, Levent, Roche İlaç, 1977-1991 
3- “7.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi”.- Tebliğle Çeşme-Altınyunus Oteli, 1979. 
4- “Çocukluk Çağı Romatizmaları Sempozyumu” İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi  12-13 Ekim 1979. 
5- “2. Ulusal Romatoloji Kongresi” İstanbul İl Genel Meclisi Salonu, 12-15 Ekim 1980. 
6- “Romatizmal Hastalıklarda Prastaglandinlerin Yeri ve Voltaren” İstanbul, Sheraton Oteli, 24 Kasım 1980. 
7- “8.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi”. Tebliğle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi, 20-22 Nisan 1981. 
8- “Türk-Alman Tıbbi İlişkiler Sempozyumu” İstanbul Tıp Fakültesi, 24-25 Eylül 1981.
9- “3.Ulusal Romatoloji Kongresi”. Tebliğle İzmir-Çeşme, Altınyunus Oteli, 15-17 Ekim 1982. 
10- “Romatizmal Hastalıklarda Radyolojik Değerlendirme Eğitim Kursu” İstanbul 15-17 Ekim 1982. 
11- “NSAİ Seçimi ve Naprosyon” İstanbul-Sheraton Oteli, 6 Mart 1984. 
12- “4.Ulusal Romatoloji Kongresi”Tebliğle Marmaris, Lidya Oteli, 2-5 Ekim 1984.
13- “Akdeniz Behçet Hastalıkları Sempozyumu” İstanbul, 1986. 
14- “Türk-Alman Fiziksel Tıp Günleri” Tebliğle Antalya, 6-8 Nisan 1986. 
15- “1.Milli Spor Hekimliği Kongresi” İzmir, AKM, 22-23 Eylül 1986. 
16- “5.Ulusal Romatoloji Kongresi” Bodrum, 6-9 Ekim 1986. 
17- “XI.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi” Bursa 1987, (Tebliğle) 
18- “Türk-Alman Romatizma Günleri”. Tebliğle Antalya, 2-4 Nisan 1988. 
19- “Ortopedik Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde yeni yöntem ve gelişmeler” Haydarpaşa Numune Hastanesi, 27 Mayıs 1988 
20- “VI.Ulusal Romatoloji Kongresi” İstanbul 30-31 Mayıs 1988 (Tebliğ) 
21- “Akdeniz Romatoloji Kongresi” İstanbul, AKM, 2-3 Haziran 1988. 
22- “Türk-Mısır Algoloji Kongresi İstanbul Üniversitesi 24-26 Haziran 1988. 
23- “1.Ulusal Akupunktur Kongresi” (Tebliğle) Tüyap İstanbul 8-10 Aralık 1989. 
24- “22.Uluslar arası Hidrotermal Mühendisliği ve Kaplıca Hekimliği Kongresi” Bursa, 22-27 Eylül 1990. 
25- “XIII. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi” (Tebliğle) Kapadokya, Nevşehir, 27 Ekim – 2 Kasım 1991 
26- “XIV.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi” Kuşadası, 1993 (Tebliğle) 
27- “1.Ulusal Osteoporoz & Menopoz Sempozyumu” İstanbul 22-24 Eylül 1993 (Tebliğle)
28- “2.Gönen Kaplıca Günleri (Tebliğle) Gönen-Balıkesir, 17-18 Haziran 1994 
29- “XV.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi” (Tebliğle) İstanbul, 27-31 Mayıs 1995 
30- “WFAS 95 Akupunktur Sempozyumu” (Tebliğle) İstanbul 31 Ekim – 4 Kasım 1995 
31- “8.Akdeniz Romatoloji Kongresi” ( Tebliğle) İstanbul 10 Haziran 1996 
32- “V.Türk Alman Fizik Tedavi –Romatizma Günleri” (Tebliğle) Antalya Nisan 1996
33- “8.Ulusal Romatoloji Kongresi” ( Tebliğle) Pamukkale 28 Ekim-1 Kasım 1996 
34- “Ulusal Rehabilitasyon Kongresi” (Tebliğle) Hilton-Ankara Mayıs 1997 
35- “III.Ulusal Menopoz-Osteoporoz ve Reproduktif Tıp Kongresi” (Tebliğle)Antalya 24-28 Eylül 1997 
36- “I.Osteoporoz Günleri “ (Tebliğle) Van 21-23 Ekim 1997 
37- “Geleneksel Osman Cevdet Çubukçu Günleri “ İzmir 5-6 Kasım 1997 
38- “XLI Milli Pediatri Kongresi “ Van 27-30 Haziran 1997 
39- “Rehabilitation Congress” 1-4 Haziran 1997 ROMA-ITALYA 
40- “2.Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri” Crowne Hotel Ataköy 5-6 Kasım 1998 
41- “Cerrahpaşa Lokomotor Günleri “ İstanbul 21-22 Kasım 1998 
42- “Geleneksel Osman Cevdet Çubukçu Günleri “ Edirne 5-6 Aralık 1998 
43- “1.Fırat Ağrı ve Romatoloji Sempozyumu “ PANELİST Elazığ 5-6 Haziran 1998 
44- “Endüstriden Sağlığa İş Mükemmelliği Modeli Sempozyumu” İstanbul 17 Mart 1999
45- “2.D.Anadolu Reh. Günleri (Pediatrik Rehabilitasyon”) PANELİST Erzurum.5-6 Nisan 1999 
46- “Balçova Temel Balneoloji ve Rehabilitasyon Günleri “ Balçova-İZMİR 29-30 Kasım 1999 
47- “Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi “ İstanbul 9-11 Şubat 2000 
48- “12 th European Congress of Physıcal Medıcıne and Rehabılıtatıon” Antalya 3-7 June , 2000 
49- Dünya Osteoporoz Kongresi (2.) Chicago 11-16 June 2000 
50- ROMATİZMA KONGRESİ2001 Edmonton Kanada 2001 IRMA 
51-Dünya Romatizma Kongresi ACR New Orleans 8-14 Nov 2002 
52- Rehabilitasyon Kongresi Kıbrıs 2004 
53- AKÜ FTR Günleri Afyonkarahisar 24-27 Kasım 2005

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ - TEZ DANIŞMANLIĞI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:

A) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; (1983 ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında baş asistanlık dönemi yapılan çalışmalar

B) Marmara Üniversitesi; (1986-1989) Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde 3. ve 4. Sınıf Dersleri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Dersleri. 
a) Sınıf Dersleri: 
1- Çocuk ve Yaşlılarda Sporun Meydana Getirdiği Sonuçlar. 
2- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
3- Tıbbi Masaj ve Jimnastik 
4- Sportif Sakatlıkların Rehabilitasyonu 
b) Yüksek Lisans Dersleri: 
1- Özürlülerde Spor Mart 1992 - Ekim 1992 
2- Sporcularda Sportif veya Nonsportif Hastalıklara Genel Bakış. Mart 1989 
3- İleri Spor Fizyolojisi Mart 1991 
4- Yaşlılarda ve Çocuklarda Spor Mart 1989

C) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi; (1996-2002) Asistan, 3.Sınıf ve Stajyer Eğitim Programları

a) Asistan Eğitim Programları 
1. Omuz Ağrıları ve Çözümleri 
2. Kemik- Eklem Anatomi ve Fizyolojisi 
3. Adale Anatomi ve Fizyolojisi 
4. Fizik Tedavi Ajanları(US, Elektroterapi, KD, Radar, İnfraruj, Ultraviyole 
5. Sıcak & Soğuk (Hidroterapi, kaplıca, klimaterapi”talasoterapi”) 
6. Elektrodiagnostik 
7. Diz Rehabilitasyonu 
8. Ağrı nedenleri ve çözümleri 
9. Osteoporoz tanı ve tedavisi 
10. Baş ağrıları ve çözümleri 
11. Boyun Ağrıları ve Rehabilitasyonu 
12. Artroz nedenleri, sınıflandırma ve tedavisi 
13. Kalça bölgesi sorunları ve çözümleri 
14. Ayak ve el Rehabilitasyonu 
15. Nörolojik muayene, nörolojik hastalıklar ve rehabilitasyonu (MS, miyopati, motor nöron hast.) 
16. Yürüme patofizyolojisi, analizi 
17. R.A. ve benzer sendromlar 
18. Masaj ve traksiyon 
19. Kardiak Rehabilitasyon 
20. Kırık iyileşmesi ve rehabilitasyonu 
21. Periferik sinir yaralanmaları ve rehabilitasyonu 
22. Parapleji nedenleri ve rehabilitasyonu 
23. Hemipleji nedenleri ve rehabilitasyonu 
24. Amputasyon ve rehabilitasyonu 
25. Polio ve rehabilitasyonu 
26. Ortez ve protezler 
27. Spor yaralanmaları ve rehabilitasyonu 
28. Skolyoz ve rehabilitasyonu 
29. Kollajen hastalıklar 
30. Solunum hastalıkları 
31. C.P. 

b) 3. Sınıf Eğitim Programları 
1. 1. Motor Nöron Hastalıkları 
2. Boyun Ağrıları ve Nedenleri 
3. Adale Yapısı ve Egzersiz Fizyolojisi 
4. Bel Ağrıları ve Nedenleri 
c) Stajyer Doktor Eğitim Programları 
1. Ortez ve Protezler 
2. Ortopedik Rehabilitasyon 
3. Sportif Rehabilitasyon 
4. Dejeneratif Eklem Hastalıkları 
5. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 
6. Romatizmal Hastalıklarda İlaç Kullanımı

d) Yüksek Lisans Dersleri 
1. Ortopedik Rehabilitasyon 
2. Kineziyoloji 
3. Egzersiz Fizyolojisi

D) TEZ DANIŞMANLIĞI VE SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ       

1-Nedret OĞUZ Mart 1994’ te jüri önünde y.lisans tez sınavı yapıldı. (Marmara  Üniversitesi)

2-Nazım GÜRBÜZOĞLU’ nun  Tez ve Uzmanlık Sınavı Jürisi. Lomber Disk Hernisinde Elektro-Akupunktur İle Fizik Tedavi Uygulamalarından Alınan Sonuçların Karşılaştırılması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi )

3-Şerif ÖNEN’ in Tez ve Uzmanlık Sınavı Jürisi.  Postmenopozal Osteoporozda Editronat ve Alendronat Tedavisinin Karşılaştırılması. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

4-Dilaver Koparan’ ın tezi; Osteoporozda Egzersizin Etkisi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

5-Betül ERDEM BAKAN’ ın tezi; Kronik Bel Ağrılarında Bel Okulunun Egzersiz ve Fizik Tedavi İle Karşılaştırılması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

6- Sadık AKYÜZ’ ün tezi; Akut Egzersizin  Vital Parametrelere Etkisi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

a) Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Üyelikleri

1- Mehmet KUTLU’ nun Tez Sınav Jürisi   20 Aralık 1991
2- Neşe GÜNDOĞAN’ ın Tez Savunma Sınav Jürisi 15 Mart 1991
3- Ahmet DOĞAN’ ın Tez Savunma Sınav Jürisi 4 Temmuz 1991
4- Faruk YAMANER’ in Tez Savunma Sınav Jürisi  25 Ocak 1991
5- Ahmet DOĞAN’ ın Yeterlilik Sınav Jürisi  13 Nisan 1990
6- Mehmet KUTLU’ nun Yeterlilik Sınav Jürisi 13 Nisan 1990
7- Haluk SAÇAKLI’ nın Doktora Tezi Savunma Jürisi 20 Temmuz 1990
8- Nedret OĞUZ’ un Tez Savunma Sınav Jürisi 17 Mart 1994.

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde Asistan ve Yüksek Lisans Tez Sınavı Jürilerinde Görev Alma

1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Yüksek Lisans öğrencisi . İrfan Ali Özbeşe  Tez Savunma  Sınavı Sınav Jürisi.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi VAN. 25.Kasım 1996

2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Yüksek Lisans öğrencisi    Günnur Sağlam. Tez Savunma Sınav Jürisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. VAN. 14 Ocak 1997

3- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Jürisi.  “Lomber  Disk Hernisinde Elektro-akupunktur ile Fizik Tedavi Uygulamalarından Alınan  Sonuçların Karşılaştırılması“ Dr. Nazım Gürbüzoğlu Tez danışmanı Prof. Dr.Turgut GÖKSOY  Yüzüncü Yıl Üniversitesi. VAN 18.11.1998

4- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Jürisi. “Postmenopozal Osteoporozda Editronat ve Alendronat Tedavisinin Karşılaştırılması”. Dr. M. Şerif Önen. Tez danışmanı Prof. Dr. Turgut  Göksoy Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi VAN. 18.11.1998 

5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi  Mukadder Gün Baltaş’ın Tez Savunma sınav jürisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi VAN. 19.11.1998

6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Yüksek Lisans öğrencisi   Ersan KARA’ nın Tezi Savunma Sınav Jürisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi tıp Fakültesi VAN. 24 Nisan 2000.

7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Yüksek Lisans öğrencisi   Dilaver KOPARAN’ ın Tezi Savunma  Sınav Jürisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi VAN. 3 Mayıs 2000

8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Jürisi  “Gonartrozların MRG ile değerlendirilmesi”. Dr.Levent Demiralp ’in Sınav Jürisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi VAN. 24 Mayıs 2000

9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Jürisi.  “Kronik Bel Ağrılarında Bel Okulunun Egzersiz ve Fizik Tedavi İle  Karşılaştırılması” Dr.Betül Erdem Bakan’ ın Tez Danışmanı Prof.Dr.Turgut Göksoy.    Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Tıp Fakültesi VAN. 24 Mayıs 2000

E- Bilimsel Kurul Üyeliği
 1- Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Bursa  6-11 Eylül 1987 
 2- XVII.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi  Antalya 16-21 Mayıs 1999

 

Doçentlik Sınav Jürilerinde Görev Alma

1- Uz.Dr. Vural KAVUNCU Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçentlik Sınav Jürisi. 02.11.1998 GATA- ANKARA
2- Uz.Dr.Halil İbrahim ÜNALAN Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçentlik Sınav Jürisi. 02.11.1998 GATA –ANKARA 

 PROFESÖRLÜK Sınav Jürisinde Görev Alma

1- Doç.Dr.Mehmet Kırnap Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesörlüğe Atanma Jürisi 2001 GEVHER NESİBE ÜNİV. KAYSERİ 

Bilimsel Kurul Üyeliği 

1- Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Bursa 6-11 Eylül 1987 Bilimsel kurul üyeliği. 
2- XVII.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Antalya 16-21 Mayıs 1999 Bilimsel kurul üyeliği. 

 

PANELİST OLARAK KATILIM 

1- Romatoloji Sempozyumu  “NSAİ Toplum ve Hastadaki Ekonomik Yükü” İstanbul Etap Oteli, 22-23 Mayıs 1986.
2- Türk Tıp Derneğinin 130, Kuruluş yılı -“Elektroakupunktur” Çapa Tıp Fakültesi,     23-  25 Eylül, 1986 
3- Medica 86, Otolarengolojide kanama-ağrı ve stomatolojik sendromlar Paneli, 
“ KBB ile ilgili ağrılarda Fizik Tedavinin Yeri.” İstanbul-Odakule, 3-8 Kasım 1986. 
4- Medica 86, Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Paneli. 
“Romatizmal Hastalıkların Tedavisinin Sosyo-Ekonomik Yükü” İstanbul-Odakule, 5 Kasım 1986. 
5- Medica 86, Yurdumuzda son yıllarda tedavide kullanılan Fiziksel Metodlar Paneli. 
“Akupunktur ve Elektroakupunktur “ İstanbul-Odakule, 6 Kasım 1986. 
6- Diz Mafsalı Hastalıklarının Rehabilitasyonu Paneli. “ Gonartrozun Etiopatogenezi” 
XI.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi, Bursa, Almira Oteli, 6-11 Eylül 1987. 
7- Baş Ağrıları Paneli. “ Baş ağrılarının Mekanizması ve Sınıflandırılması” 
X. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi, Kıbrıs-Magosa, Salamis Bay Oteli, 5-12 Ekim 1988. 
8- Akupunktur Derneği Etkinlikleri “Ağrı Mekanizmaları ve Akupunktur” Bursa  Tabibler Birliği 17 Nisan  1991 
9- Akupunktur Derneği Etkinlikleri “Baş Ağrıları ve Akupunktur” Roche Konferans Salonu, 19 Nisan 1992 
10- Selulitde Tedavi ve Selulit Masajı Semineri “ Masajın Tedavideki Önemi” İstanbul, 14 Kasım 1993. 
11- “Kadının Korkulu Rüyası Osteoporoz - Menopoz” İstanbul-Kadıköy Halk Eğitim Salonu, 15 Nisan 1994 
12- Kemik Yoğunluğu Ölçümü Teknikleri Paneli “ DPX ile Hand-Forearm ve Total Body Software’ leri”  Ulusal Menopoz-Osteoporoz Kongresi Kemer-Antalya 24-28 Eylül 1997 
13- Osteoporoz Tedavisine Genel Bakış Paneli “ Diğer Antiporotikler PTH, Fluorid, İpriflovan, Anabolizanlar”  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etkinlikleri Osteoporoz Günleri Van 21-23 Ekim 1997 
14- 1.Mezuniyet Sonrası Eğitim toplantısı, (Worshop Konuşmacı) “ Osteoporozda Son Gelişmeler”  Osteoporoz Konseyi-MSD Konu Osteoprooz Senaryoları İstanbul 17 Nisan 1998 
15- 1.Fırat Ağrı ve Romatoloji Sempozyumu “Seronegatif Spondilartritler” Fırat Üniv., 4-6 Haziran 1998 
16- XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 
“ Ülkemizde ve Dünyada CP’ nin Konumu” Antalya, 16-21 Mayıs 1999 
17- Bel Ağrıları 2000 “ Akut Bel Ağrılarında Tedavi Yaklaşımları” Van, 20-23 Nisan 2000 
18- T.T.B. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları 
“ Osteoartrit Etyopatogenezi ve Tedavisindeki Gelişmeler” Van, Akdamar Hotel, 4 Mayıs 2000. 
19- T.T.B. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları  “ Osteoartrit Tanı ve Tedavisi”  Mardin , 29 Mayıs 2000.  
20- ROMATOLOJİ PANELİ "Romatizmal Hastalıklarda biyolojik ajanlar "ROMATİZMA SAVAŞ DERNEĞİ etkinlikleri Antalya 2001

 

TIBBİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK ÇALIŞMALARI 

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

1- FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ
(Fizikoterapi Derneğinin Yayın Organı) 1985-1986-1987 yılları arasında. “Editör”
2- AKUPUNKTUR DERGİSİ (The Journal Of Acupuncture and Alternative Medicine ) “ Akupunktur Derneği Yayın Organı  (1989-1990) yılları arasında. “Editör” 
3- LOW BACK PAIN I AKTÜEL TIP DERGİSİ (cilt 1, s.10 Şubat 1997) “Editör” 
4- LOW BACK PAIN II AKTÜEL TIP DERGİSİ (cilt 2, s.9 Kasım 1997) “Editör” 
5- EJM (Eastern Journal Medicine) (1999-2000) “ Editorial Board” 
6- VAN TIP DERGİSİ (1999-200) “Editorial Board” 
7- DOĞU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ (EASTERN JOURNAL PHYSICAL THERAPY OF MEDICINE)  Cilt 1 sayı 1, 1997/ Cilt 1 sayı 2-3, 1997/ Cilt 2 sayı 1-2, 1998/ Cilt 2 sayı 3-4, 1998 “Editör”

 

YAYINLANMIŞ MAKALELERİN 2004 yılına kadar olanlar aşağıda listelenmektedir. Toplam 64 bilimsel çalışma listede yer almaktadır. 

1- “LOMBER DİSK HERNİLERİNDE ELEKTROMİYOGRAFİ”
   ACTA ORTHOPEDİCA TRAUMATOLOGİCA TURCICA Vol X11, sayı 4, 1978, s.219-226, 12 Literatürlü         P.BASLO, D.ONEL, T.GÖKSOY

2- “ POLİKLİNİK TARAMALARINDA GONARTROZUN YERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİKSEL OLARAK    DEĞERLENDİRİLMESİ” 
   CERRAHPAŞA TIP BÜLTENİ Vol 11 sayı 4, 1978, s.235-246, 16 Literatürlü 
   S.KOKİNO, T.GÖKSOY, G.ARŞAL 

3- “SERVİKAL ARTROZ ENSİDANSI VE SERVİKAL KOLON BİOMEKANİĞİ” 
   ACTA ORTHOPEDİCA TRAUMATOLOGICA TURCICA Vol X11, sayı 4, 1979, s.221-231, 14 Literatür      T.GÖKSOY, S.KOKİNO, G.ARŞAL 

4- “BİR SKLERODERMA OLGUSU VE D-PENİCİLLAMİN TEDAVİSİ 
   FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON DERGİSİ” Cilt 3, sayı 13-14, 1980, s.45-48, 6 Literatür     T.GÖKSOY, H.AVAG, N.YANLIOĞLU 

5- “POLİKLİNİK TARAMALARINDA LOMBER OSTEOARTROZUN YERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİKSEL    DEĞERLENDİRİLMESİ” 
   CERRAHPAŞA TIP BÜLTENİ Vol 14, s.35-39,1981, Literatür 14, S.KOKİNO, T.GÖKSOY 

6- “PULSASYONLU ELEKTROMAGNETİK AKIMLAR UYGULANAN DENEYSEL KIRIKLARDA KALLUS TAKİBİ VE    DİRENCİNİN BİOMEKANİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ” 
   ACTA ORTHOPEDİCA TRAUMATOLOGICA TURCICA: Volume XV, sayı 3, s.150-162      31 Literatür,    1981.  T.GÖKSOY, D.ONEL, M.TUZLACI 

7- “BOYUN AĞRISI GÖSTEREN HASTALARIN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ” 
   İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, Sayı 45, s.267-275, 1982, 23 Literatür 
   T.GÖKSOY, D.ONEL, F.TÜZÜN 

8- “KENTSEL VE KIRSAL KESİMLERDEKİ BEL-BACAK AĞRILI OLGULARIN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA    DEĞERLENDİRİLMESİ” 
   HASEKİ TIP BÜLTENİ: Cilt 20, sayı 2, s.127-138, 1982. 16 Literatür. D.ONEL,  F.TÜZÜN,    T.GÖKSOY, S.AKTAŞ, D.DÜNDAR 

9- “ANKİLOZAN SPONDİLİTDE TANI VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ” 
   GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ BÜLTENİ: Sayı 24, s.287-292, 1982.                    12    Literatür.   T.GÖKSOY 

10-“GONARTROZDA ARTEPARON TEDAVİSİNDEN ALINAN SONUÇLAR” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt VII, sayı, 3-4, s.129-136, 1984.   29 Literatür.    T.GÖKSOY 

11-“DUPUYTREN KONTRAKTÜRLERİNDE FİZİK TEDAVİ VE LOKAL KORTİZON TATBİKLERİNDEN ALINAN SONUÇLAR” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt VII, sayı 3-4, s.124-128, 1984. 17 Literatür        T.GÖKSOY

12-“FELTY SENDROMU” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt IX, sayı 3-4, s.13-15, 1985. 11 Literatür     T.GÖKSOY 

13-“ROMATOİD ARTRİTDE AURO-DETOXİN TEDAVİSİNDEN ALINAN SONUÇLAR” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt IX, sayı 3-4, s.51-55, 1985. 29 Literatür    T.GÖKSOY 

14-“ROMATİZMA İLAÇLARININ TOPLUM VE HASTADAKİ EKONOMİK YÜKÜ” 
   MEDİCA: Vol 2, sayı 12, s.39-46, Haziran 1986. 17 Literatür  T.GÖKSOY 

15-“OSGOOD-SCHLATTER HASTALIĞINDA ULTRASON TATBİKATINDAN ALINAN SONUÇLAR” 
   MEDİCA: Vol 2, sayı 17, s.32-33, Kasım 1986. 22 Literatür  T.GÖKSOY 

16-“AKUPUNKTURUN  ESASLARI” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt X, sayı 3-4, s.56-59, 1986. 12 Literatür     T.GÖKSOY 

17-“DÜZTABANLAR ATLETİZMDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLABİLİRMİ ? “ 
   MEDICA: Vol 2, sayı 18, s.27-28, Aralık 1986. 7 Literatür  T.GÖKSOY
 
18-“PARAPLEJİKLERDE MESANE BOŞALTIM BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ   YAKLAŞIMI” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ. Cilt X, sayı 1-2, s.78-83, 1986.   T.GÖKSOY, M.DİREN 

19-“OMUZ PERİARTRİTLERDE N.SUPRASCAPULARİS BLOKAJI” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt x, sayı 1-2, s.89-94 1986. 13 Literatür     T.GÖKSOY, A.RAMAZANOĞLU 

20-“HİPERTANSİYON” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt XI, sayı 1-2, s.21-23, 1987. 17 Literatür     K.DERİN, T.GÖKSOY 

21-“LOMBER HERNİ DİSKAL VAKALARINDA VOLTAREN RETARD-PLASEBO KARŞILAŞTIRILMASI” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: Cilt XI.s.3-4, s.51-53, 1987. 13 Literatür T.GÖKSOY,    C.AKSOY 

22-“AKUPUNKTURUN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ” 
   AKUPUNKTUR (THE JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND ALTERNATİVE MEDİCİNE) Volume 1, Number 1, s.19-    21, 1989. 17 Literatür T.GÖKSOY 

23-“TENS VE AKUPUNKTUR İLE AĞRI TEDAVİSİNİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ” 
   AKUPUNKTUR (THE JOURNAL OF ACUPUNTURE AND ALTERNATİVE MEDİCİNE ) Volume 1, Number 4, s.19-21,    year, 1990 T.GÖKSOY

24-“AFRİGORİK FACİAL PARALİZİDE (BELL) AKUPUNKTUR-FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL TEDAVİDEN ALINAN    SONUÇLAR” 
   AKUPUNKTUR (THE JOURNAL OF ACUPUNTURE AND ALTERNATİVE MEDİCİNE ) Vol 1, Number 5, s.17- 20,    year 1990   T.GÖKSOY

25-“HASTANE PERSONELİNDE BEL AĞRISI” 
   VAN TIP DERGİSİ. s. 2(2): 110-113. 1995  Tekeoğlu İ, Adak B, T.GÖKSOY 

26-“MENOPOZ & OSTEOPOROZ İLİŞKİSİ” 
   VAN TIP DERGİSİ. s.(3-4). 186-190.1995  T. GÖKSOY , ÜNAL.O

27-“EVALUATİON OF LUMBOSACRAL ANGLE İN LOW BACK PAİN  AND HEALTHY SUBJECTS” 
   EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE 1(2):77-80 1996. 
   BOZKURT M, TEKEOĞLU İ, T. GÖKSOY, ADAK B, ARSLAN B, KARA M. 

28-“KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ” 
   AKTÜEL TIP DERGİSİ 1(5) 355-360 Eylül 1996   T.GÖKSOY

29-“RA TEDAVİSİNDE METOTREKSAT DOZU “ 
   DOĞU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: cilt 2, sayı 2, s.317/320. 1997 
   T.GÖKSOY, İ. TEKEOĞLU, M.Ş.ÖNEN 

30-“OBESİTE VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU” 
   DOĞU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: S.1(2):40-43 1997 
   Tekeoğlu İ., Demiralp L, Adak B,. T.GÖKSOY, Nas K. 

31-“FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANLIK EĞİTİMİ GEREKSİNİMLERİNİN TESPİTİ” 
   DOĞU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ S.1(2):51-54. 1997 
   Tekeoğlu İ., Oğuz H, Adak B, T.GÖKSOY 

32-“POSTMENAPOZAL OSTEOPOROZDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE RİSK FAKTÖRLERİNİN İLİŞKİSİ” 
   DOĞU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ s.1(1):12-15. 1997 
   Tekeoğlu İ., Kara M, Adak B, T.GÖKSOY 

33-“FTR POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ” 
   VAN TIP DERGİSİ s.4(2):100-103. 1997  Önen Ş, T.GÖKSOY.,Tekeoğlu İ, 

34-“BRUSELLOZDA LOKOMOTOR TUTULUM” 
   EGE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ s. 3(4): 255-259. 1997 
   Gürbüzoğlu N, Tekeoğlu İ, T.GÖKSOY 

35-“HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ YAPILMASININ İRDELENMESİ” 
   VAN TIP DERGİSİ s. 4(2): 104-107. 1997  T.GÖKSOY, Ünal O, Ünsal M.

36-“BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE ALGORİTİM” 
   AKTÜEL TIP DERGİSİ s. 2(9): 541-549. Kasım 1997  T.GÖKSOY

37-“BEL – BACAK AĞRILARININ DÜNÜ, BU GÜNÜ VE YARINI” 
   AKTÜEL TIP DERGİSİ s. 1(10), 640-645 Şubat 1997   T.GÖKSOY

38-“Y.Y.Ü.TIP FAKÜLTESİ KLİNİĞİNDE YATAN MEPULLA SPİNALİS YARALANMALI HASARLARIN GENEL     ÖZELLİKLERİ” 
    VAN TIP DERGİSİ s.5(1): 41-44. 1998  Önen ş, Tekeoğlu İ, T.GÖKSOY 

39-“OSTEOPOROZDA YAŞ, VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ”
   OSTEOPOROZ DÜNYASINDAN. 1998. Tekeoğlu İ., Demiralp L, Adak B, T.GÖKSOY 

40-“100 OLGUNUN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ” 
   VAN TIP DERGİSİ s.5(2):72-75. 1998  Tekeoğlu İ, T.GÖKSOY, Gürbüzoğlu N. 

41-“FİZİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ” 
   VAN TIP DERGİSİ. s. 5(2): 79-84 . 1998  Tekeoğlu İ, T.GÖKSOY, Bakan B.E. 

42-“EFFECTS OF OXFORD AND DELORME EXERCİSE ON QUADRİCEPS MUSCLE” 
   EASTERN JOURNAL OF MEDICINE 4(1):32-36. 1998. TEKEOĞLU İ, KARA M, T.GÖKSOY, AYDINOĞLU A. 

43-“SPORCULARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU” 
   OSTEOPOROZ DÜNYASINDAN s.4(1): 429-436 1998. 
   Tekeoğlu İ., Kara M, Bozkurt M, Adak B, T.GÖKSOY, Koparan D.
 
44-“EFFECT OF TRANSCUTANEOUS ELECTRİC NERVE STIMULATION (TENS) ON BARTHEL ACTIVITIES OF DAILY    LIVING (ADL) INDEX SCORE FOLLOWING STROKE” 
   ENGLAND CLINICAL REHABILITATION: 12:277-280. 1998  TEKEOĞLU İ, ADAK B, T.GÖKSOY 

45-“EFFECT OF INTRAARTICULAR INJECTIONS OF SODIUM HYALURONATE AND BETHAMETHASONE ON       OSTEOARTHRITTIS OF THE KNEE” 
   ROMATOLOJİ TIBBİ REHABILİTASYON DERGİSİ 9(4): 220-224, 1998  TEKEOĞLU İ, ADAK B, T.GÖKSOY 

46-“SPONDİLOARTROPATİLER” 
   TÜRKİYE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ Vol 1. s.85-90 Kasım 1998.   T.GÖKSOY 

47-“SERONEGATİF SPONDİLARTRİTLERİN TANI VE TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER” 
   FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Vol 3. s.31-34 1998.   T.GÖKSOY 

48-“OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİĞER ANTİPOROTİKLER” 
   DOĞU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ Vol 2(1-2). s.23-25 1998. T.GÖKSOY 

49-“BEL – BACAK AĞRILARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI” 
   EKSEN MATBAACILIK 1-18 . 1998.  T.GÖKSOY 

50-“BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE ALGORİTİM” 
   EKSEN MATBAACILIK S.219-236 1998.  T.GÖKSOY

51-“SIRT DİSİPLİNİ, BEL AĞRILARI” 
   EKSEN MATBAACILIK S.271-284. 1998. T.GÖKSOY

52-“OSTEOPOROZ TANIMI VE GİRİŞ” 
   BİLMEDYA GRUP S.1-2. 2000.  T.GÖKSOY 

53-“KEMİK KALİTESİ” 
   BİLMEDYA GRUP S.215-222. 2000. T.GÖKSOY

54-“OSTEOPOROZ TANISINDA KEMİK HİSTOMORFOMETRİSİ” 
   BİLMEDYA GRUP S.301-306. 2000.   T.GÖKSOY 

55-“FLORİD TEDAVİSİ” 
   BİLMEDYA GRUP S.341-352. 2000.  T.GÖKSOY 

56-“OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE ADFR REJİMİ” 
   BİLMEDYA GRUP S.373-376. 2000.  T.GÖKSOY 

57-“OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE PTH’ NİN YERİ ” 
   BİLMEDYA GRUP S.377-382. 2000.   T.GÖKSOY 

58-“OSTEOPOROZDA YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ” 
   BİLMEDYA GRUP S.383-390. 2000.   T.GÖKSOY 

59-“OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE ANABOLİK STEROİDLER ” 
   BİLMEDYA GRUP S.325-328. 2000.     T.GÖKSOY 

60-“KEMİK DANSİTOMETRİSİ TEKNİĞİ” 
   BİLMEDYA GRUP S.287-300. 2000.     T.GÖKSOY 

61-“OSTEOPOROTİK KEMİĞİN GÖRÜNTÜLENMESİ VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ”
   BİLMEDYA GRUP S.269-286. 2000.  T.GÖKSOY 

62-“MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE BAŞARISIZ BEL CERRAHİSİ SENDROMUNUN ETİYOLOJİSİ” 
   EGE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ. Adak B, Önen Ş, Arslan H, Tekeoğlu İ, Özgü A,    T.GÖKSOY 

63-“BİOFEEDBACK” 
   FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DERS KİTABI 
   Editör Y.Gökçe Kutsal, M.Beyazova T.GÖKSOY 

64-“TÜRK KEMİK YOĞUNLUĞU STANDARTI SAPTANDI “ 
   Aktüel TIP  BİLMEDYA GRUP  2004  G.DİLŞEN, T.GÖKSOY

 

AKTÜEL MEDİKAL DERGİLERDE ÇIKMIŞ EĞİTSEL YAYINLAR

1- “SOLARYUMUN BİLİNÇLİ KULLANIMI” 
HAİR Yıl 3, s.32, Mayıs 1992 s.33-34

2- “SPORA DAVET (1)” 
HAİR. Yıl 4, s.34, Ağustos 1992 s. 16-17

3- “SPORA DAVET (2)” 
HAİR. Yıl 4, s.37, Ekim 1992 s. 16-17

4- “KONDİSYON ALETLERİ VE KULLANIMLARI” 
HAİR. Yıl 4, s.39, Aralık 1992 s. 16-17

5-“ OSTEOPOROZ-MENOPOZ İÇİN ARTIK ÇÖZÜM VAR” 
YAŞAMA SEVİNCİ, Haziran 94 yıl 5 sayı 51

6- “KEMİKLERİN KIRILMA NOKTASI 40 YAŞ” 
FORM SANTE, sayı 7 Ağustos 94

7- “YAŞI OLMAYAN HASTALIK ROMATİZMA DENİLEN ŞU İLLET” 
FORM SANTE, sayı 13 Şubat 95

8- “İKİ UCU KESKİN BIÇAK KORTİZON” 
FORM SANTE, sayı 14 Mart 95

9- “İLAÇTAN PSİKOTERAPİYE ROMATİZMA TEDAVİSİ” 
Form Sante sayı 20 EYLÜL 95 

 

Kongrelerde Yapılan Tebliğler 

YURTDIŞI KONGRE TEBLİĞLERİ:

1- FRANSA-PARİS 11 June 1981 “ILAR XV. INTERNATIONAL CONGRES OF RHEUMATOLOGY”. 
a)The General Aspects of the patients with the low back pain. Revue du Rheumatisme, June 1981, Abst 0941 F.TÜZÜN, D.ONEL, T.GÖKSOY, D.DÜNDAR
b) The General Aspects of the patients with the neck pain. Revue du Rheumatisme, june 1981, Abst 0973 D.ONEL, F.TÜZÜN, T.GÖKSOY, B.ÇELİK,

2- RUSYA-MOSKOVA 26 June 2 july, 1983. “1X.EUROPEAN CONGRES OF RHEUMATOLOGY”. Naproxen on the 30 Rheumatoid Arthritis Cases. Abstracts 1208, s.344. T.GÖKSOY

3- YUNANİSTAN-ATİNA 28 June- 4 July, 1987. “1X.EUROPEAN CONGRES OF RHEUMATOLOGY”. T.GÖKSOY

4- İSPANYA-MADRİD 17-22 JUNE, 1990 “VI. INTERNATIONAL REHABILITATION MEDICINE ASSOCIATION CONGRESS. IRMA VI”.T.GÖKSOY

5- KIBRIS-MAGOSA (SALAMİS BAY OTELİ) 5-12 Ekim 1985 “X. REHABİLİTASYON KONGRESİ”. (Tebliğ ve panelist olarak katılım)
a)“ Romatoid Artritde Auro-detoxin tedavisinden alınan sonuçlar T.GÖKSOY
b) Baş Ağrıları Paneli (Panelist olarak)

6- HOLLANDA-AMSTERDAM 18-23 MAY 1996. “WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSİS”. 
a) The value of Alphacalcidol Therapy in Advanced Osteoporosis T.GÖKSOY 
b) The Relationship Between Osteoporosis and Menopause T.GÖKSOY, O.ÜNAL

7- İSRAİL:HERZLİA.1996 “FIRST MEDITERRANEIN CONGRESS OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION”.
a) İ.TEKEOĞLU, T.GÖKSOY,B.ADAK, Evaluation of lumbosacral angle in low back pain and healty subjects.
b) İ.TEKEOĞLU, T.GÖKSOY,B.ADAK Acupuncture in the therapy of myofascial pain dysfunction syndrome.

8- TURKEY-ISTANBUL 24-26 June 1996 “8 th MEDİTERRENEAN CONGRESS OF RHEUMATOLOGY”
a) The fırst results of Intraarticülar Hyaluronan ınjection in the Gonarthrosis 24-26 June 1996. T.GÖKSOY, B.ÇELİK, İ.TEKEOĞLU.
b) The therapeutic Effects of Bioptron Beam in Inflammed Gonarthrosis. 24-26 June 1996. T.GÖKSOY, İ.TEKEOĞLU,B.ÇELİK,
c) Distraction of Lumbar Vertebrae in gravitational Traction 24-26 June 1996.
İ.TEKEOĞLU, B.ADAK, M.KARA, T.GÖKSOY, N.GÜRBÜZ.

9- ROME/ITALY 1-4 June 1997. “10 th EUROPEAN CONGRESS OF PHYSICAL MEDİCINE AND REHABILITATION”
a) Effects of sodium Hyaluronat In Gonarthrosis June 1-4 1997 T.GÖKSOY, İ.TEKEOĞLU.
b) Effect of Tens on Barthel ADL Index In Hemiplegics June 1-4 1997
T.GÖKSOY, ADAK B, İ.TEKEOĞLU.

10- KYOTO / JAPON 31 Aug-4 Sep. 1997 “8 th WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL REHABILITATION MEDICINE ASSOCIATION”.
a) Long Therm Follow-up Effects of intraarticular injections of sodium Hyaluronate and Betamethazon on Ostearthritis of the Knee, 31 Aug-4 Sep 1997 Kyoto-JAPON, Tekeoğlu i., Adak B., Tosun N., GÖKSOY T.,
b) Effect of Oxford and de- Lorme Exercises on Quadriceps Muscle, 31 Aug-4 Sep 1997 Kyoto-JAPAN Tekeoğlu İ., Kara M., GÖKSOY T., Adak B., Aydınoğlu A.

11- VALENCIA/SPAIN 20-23 May 1998. “II.MEDITERRANEAN CONGRESS OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION “

a) Nonarticular Rhematic Diseasese, Transcutaneous Electric Stimulation and Acupuncture 20-23 May 1998 Valencia-SPAIN GÖKSOY T., TEKEOĞLU İ. 
b) Alendronate Sodium and Etidronate Sodium in Postmenapausal Osteoporosis. 20-23 May 1998 Valencia-SPAİN Önen Ş.Tekeoğlu İ. GÖKSOY T., 
c) Electroacupuncture and Physical Therapy Program In the Treatment of Lomber Disc Hernia , 20-23 May 1998 Valencia-SPAİN, Gürbüzoğlu N., Tekeoğlu İ., GÖKSOY T.,
YURTİÇİ KONGRE TEBLİĞLERİ

A. ÇEŞME-ALTINYUNUS 7. ULUSAL REHABİLİTASYON KONGRESİ 24-26 Mayıs 1979.
ÇELİK, DÜNDAR, GÖKSOY, ONEL, TÜZÜN (Alfabetik Dizinde Grup çalışması) 
1- “BEL AĞRILARINDA KONJENİTAL DEFEKTLERİN DİSK VE FASET SENDROMU İLE İLİŞKİSİ”. 
2- “11-30 YAŞLARI ARASINDAKİ BEL AĞRILI HASTALARDA KONJENİTAL DEFEKTLER VE ŞİKAYETLERİ”. 
3- “SPONDİLOLİSTEZİSLERİN YAŞ-SEKS-TRAVMANIN ETKİSİ VE HASTA ŞİKAYETLERİ İLE İLGİSİ”. 
4- “BEL AĞRILARINDA SPONDİLOLİSTEZİSLERİN İSTMUS FRAKTÜRÜ VE FASET SENDROMU İLE İLİŞKİSİ”. 
5- “SPONDİLOLİSTEZİSLERİN AKUT-KRONİK HERNİ DİSKAL VE KONJENİTAL DEFEKTLERLE İLİŞKİSİ”. 
6- “DİSK DEJENERESANSINDA OSTEOFİTOZ VE SPONDİLOLİSTEZİS ARASINDAKİ İLİŞKİSİ”. 
7- “BEL AĞRILARINDA LOMBER MUSKULER STRAİN”. 
8- “BEL AĞRILARININ GENEL ANALİZİ” 
9- “LOMBER OSTEOARTROZLARIN MUAYENE BULGULARI, CİNSİYET VE YAŞLA İLİŞKİSİ”. 
10- “HERNİ DİSKALLERDE CİNSİYET, YAŞ, MESLEK, ŞİKAYET HASTALIK SÜRESİ VE RADİKÜLER BULGULARININ ANALİZİ” 
11- “KOKSARTROZLARDA HASTALIK SÜRESİNE GÖRE MUAYENE VE RÖNTGEN BULGULARI”. 
12- “RÖNTGEN TANISI İLE VERTEBRA BULGULARININ UYUMU”. 
13- “LOMBER DİSK HERNİLERİNDE ELEKTROMİYOGRAFİ”. 
14- “FASET SENDROMUNUN YAŞ, SEKS, TRAVMA İLE İLİŞKİSİ”. 
15- “BEL AĞRILARINDA TRAVMANIN CİNSİYET-MESLEK VE YAŞ DEKADLARI İLE İLİŞKİSİ”. 
16- “BEL-BACAK AĞRILI OLGULARDA DEĞİŞİK TANI GRUPLARINDA YAPILAN TEDAVİLER”. 
17- “VERTEBRAL MUAYENE BULGULARI İLE TANI UYUMU”. 
18- “BEL AĞRILI OLGULARDA MESLEK GRUPLARI VE TANI İLİŞKİSİ”. 
19- “EV KADINLARINDAKİ TANILARIN ERKEKLER VE DİĞER MESLEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI”. .
20- “BEL PROBLEMLİ EV KADINLARINDA ŞİKAYET İLE TANI İLİŞKİSİ”. 
21- “TANININ VAKA SAYILARI İÇİNDEKİ YÜZDE PAYI, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI”. 
22- “OSTEOPOROZ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ” 
23- “SPONDİLARTRİTDE MUAYENE BULGULARININ YAŞ VE ŞİKAYETLERLE İLİŞKİSİ”.
24- “POLİKLİNİK TARAMALARINDA ARTROZUN YERİ ENSİDANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. S.KOKİNO, T.GÖKSOY, G.ARŞAL

B- ANKARA ULUSAL REHABİLİTASYON KONGRESİ 1981.

25- “AKUT HERNİ DİSKALDE SODYUM DİKLOFENAC TEDAVİSİ”.
8.Ulusal Rehabilitasyon Kongresinde Tebliğ edildi 20-22 Nisan 1981 ANKARA
D.ÖNEL, F.TÜZÜN, T.GÖKSOY
C- İZMİR III. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 15-17 Ekim 1982

26- “PULSASYONLU YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMAGNETİK AKIMLARLA TEDAVİ EDİLEN TAVŞANLARDA DENEYSEL KIRIKLARIN RADYOLOJİK TAKİBİ” 
T.GÖKSOY, M.TUZLACI, D.ONEL

27- “PULSASYONLU ELEKTROMAGNETİK AKIMLAR UYGULANAN DENEYSEL KIRIKLARDA KALLUS TAKİBİ VE DİRENCİNİN BİOMEKANİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ”. T.GÖKSOY

28- “53 VAKADA PROQUAZONE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. D.ÖNEL, T.GÖKSOY, M.ERYAVUZ, C.TATLIBAĞ

29- “ANKİLOZAN SPONDİLARTRİTLİ HASTALARDA YAPILAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİNDEN ALINAN SONUÇLAR”. T.GÖKSOY,

Ç- MARMARİS IV.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. Ekim 1984 MARMARİS

30- “DUPUYTREN KONTRAKTÜRLERİNDE FİZİK TEDAVİ VE LOKAL KORTİZON TATBİKİNDEN ALINAN SONUÇLAR”
IV. Ulusal Romatoloji Kongresinde Tebliğ edildi. 2-5 Ekim 1984 Lidya Oteli MARMARİS T.GÖKSOY,

31- “DİZ EKLEMİ OSTEOARTROZLARINDA ARTEPARON TEDAVİSİNDEN ALINAN SONUÇLAR”
IV. Ulusal Romatoloji Kongresinde Tebliğ edildi. 2-5 Ekim 1984 Lidya Oteli 1984 MARMARİS T.GÖKSOY,
D- ANTALYA TÜRK – ALMAN GÜNLERİ . Nisan 1986.
32- “DİE WIRKUNG DER PULSIERENDEN HOCH FREQUENZE ELEKTROMAGNETİSCHEN ÜBER EXPERIMENTELL KNOCHENFRACTUR HEILUNG “ 
TÜRK-ALMAN ROMATOLOJİ VE FİZİKSEL TIP GÜNLERİ 2-4 Nisan 1986 ANTALYA T.GÖKSOY,
E- BURSA XI.ULUSAL REHABİLİTASYON KONGRESİ. Eylül 1987

33- “TEDAVİYE REZİSTANS SİYATALJİLERDE SYNACHTEN TEDAVİSİ”
XI.Ulusal Rehabilitasyon Kongresinde Tebliğ edildi. 6-11 Eylül 1987, ALMİRA OTELİ BURSA T.GÖKSOY,

34- “AKUT HERNİ DİSKALDE VOLTAREN RETARD İLE PLASEBO TEDAVİSİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI”
XI.Ulusal Rehabilitasyon Kongresinde Tebliğ edildi. 6-11 Eylül 1987, ALMİRA OTELİ BURSA T.GÖKSOY ,C.AKSOY
F- İSTANBUL VI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. Mayıs 1988

35- “ROMATİZMAL HASTA KAYITLARININ BİLGİSAYARLA TUTULMASININ YARARLARI “ VI.Ulusal Romatoloji Kongresinde Tebliğ edildi. 30-31 Mayıs 1988, AKM-İSTANBUL T.GÖKSOY,

36- “100 GONARTROZ OLGUSUNDA MUKOPOLİSAKKARİDLERİN TERAPÖTİK ETKİSİ”
VI.Ulusal Romatoloji Kongresinde Tebliğ edildi. 30-31 Mayıs 1988, AKM-İSTANBUL T.GÖKSOY,

G- TÜYAP–TAKSİM I.ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ. Aralık 1989

37- “FASİYAL PARALİZİDE AKUPUNKTUR”
I.Ulusal Akupunktur Kongresinde Tebliğ edildi. 8-10 Aralık 1989, Tüyap Salonu/TAKSİM T.GÖKSOY,

38- “OBESİTE VE AKUPUNKTURLA TEDAVİSİ”
I.Ulusal Akupunktur Kongresinde Tebliğ edildi. 8-10 Aralık 1989, Tüyap Salonu/TAKSİM T.GÖKSOY,

H- KAPADOKYA XIII.ULUSAL REHABİLİTASYON KONGRESİ. Ekim 1991

39- “ROMATOİD ARTRİT’ DE D-PENİCİLLAMİN TEDAVİSİNDEN ALINAN SONUÇLAR”
XIII.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde Tebliğ edildi. 27 Ekim – 2 Kasım 1991 Dedeman Oteli/NEVŞEHİR T.GÖKSOY,

40- “HİÇ EGZERSİZ YAPMAMIŞ BİREYLERDE EGZERSİZİN VİTAL PARAMETRELERE ETKİSİ”
XIII.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde Tebliğ edildi. 27 Ekim – 2 Kasım 1991. Dedeman Oteli/NEVŞEHİR T.GÖKSOY,

I) KUŞADASI XIV.ULUSAL REHABİLİTASYON KONGRESİ.Mayıs 1993

41- “OSTEOPOROZDA FRAKTÜR LİMİTİNDE BULUNAN VAKALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ”
XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde Poster Prezentasyonu yapıldı. Mayıs 1993, KUŞADASI T.GÖKSOY,

42- “OSTEOARTROZDA LOKAL ZEEL-P KULLANIMINDAN ALINAN SONUÇLAR”
Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde Poster Prezentasyonu yapıldı. Mayıs 1993 KUŞADASI T.GÖKSOY,

43- "KORTİZON KULLANAN ROMATOİD-ARTRİT VAKALARINDA OSTEODANSİTOMETRİ”
XIV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde Poster Prezentasyonu yapıldı. Mayıs 1993 KUŞADASI T.GÖKSOY,
İ- HARBİYE-İSTANBUL 1.ULUSAL OSTEOPOROZ & MENOPOZ MENOPOZ SEMPOZYUMU. Eylül 1993

44- “OSTEOPOROZ’ DA PREDİSPOZAN FAKTÖRLER”
1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda poster presentasyonu yapıldı. 22-24 Eylül 1993 Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL T.GÖKSOY, A.ERGEN

45- “MENOPOZ – OSTEOPOROZ İLİŞKİSİ”
1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda tebliğ edildi. 22-24 Eylül 1993 Harbiye Kültür Merkezi – T.GÖKSOY, O.ÜNAL , M.ÜNSAL, S.VAROL,A.ERGEN

46- “ERT (ESTROJEN REPLASMAN TEDAVİSİ)’ NİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU (BMD) ÜZERİNE ETKİSİ”
1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda poster presentasyonu yapıldı. 22-24 Eylül 1993. Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL T.GÖKSOY,O.ÜNAL

47- “KORTİZON KULLANAN 146 KİŞİDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU DEĞERLERİ”
4.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda poster presentasyonu yapıldı. 22-24 Eylül 1993 Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL T.GÖKSOY, A.ERGEN

48- “CERRAHİ VE FİZYOLOJİK MENOPOZUN KEMİK MİNERAL DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ”
1..Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda tebliğ edildi Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL 22-24 Eylül 1993 O.ÜNAL, T.GÖKSOY,S.VAROL, M.ÜNSAL, A.ERGEN

49- “CERRAHİ MENOPOZ SONRASINDA GEÇEN SÜRENİN KEMİK MİNERAL DANSİTE DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ”
1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda tebliğ edildi. 22-24 Eylül 1993 Harbiye Kültür Merkezi – O.ÜNAL, T.GÖKSOY, M.ÜNSAL S.VAROL, A.ERGEN

50- “MENOPOZ VE OSTEOPOROZ AÇISINDAN PREDİSPOZAN FAKTÖRLERE SAHİP MENOPOZDAKİ KADINLARDA KEMİK MİNERAL DANSİTE DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”
1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Kongresinde tebliğ edildi. 22-24 Eylül 1993 Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL
O.ÜNAL, T.GÖKSOY, M.ÜNSAL ,S.VAROL, A.ERGEN

51- “YAŞ VE KEMİK MİNERAL DANSİTESİ İLİŞKİSİ” 1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda tebliğ edildi. Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL
S.VAROL O.ÜNAL, M.ÜNSAL T.GÖKSOY, A.ERGEN

52- “PARİTENİN MENOPOZDA OSTEOPOROZ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ”
1.Ulusal Menopoz & Osteoporoz Sempozyumunda tebliğ edildi. 22-24 Eylül 1993 Harbiye Kültür Merkezi – İSTANBUL
M.ÜNSAL, O.ÜNAL, S.VAROL, T.GÖKSOY, A.ERGEN
J- MERSİN 14.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ Ekim 1994

53- “BİLATERAL SALPİNGO-OVARİEKTOMİ UYGULANMIŞ 47 KADINDA ELDE EDİLEN OMURGA VE FEMUR KEMİK YOĞUNLUĞU DEĞERLERİ”
14. Ulusal Radyoloji Kongresinde tebliğ edildi. 16-21 Ekim 1994 MERSİN
D.ŞENTÜRK, A.HAYIRLIOĞLU, T.GÖKSOY, 
K- 2.GÖNEN KAPLICA GÜNLERİ Haziran 1994

54- “PERİARTRİTLERDE BALNEOTERAPİ”
2.Gönen Kaplıca günleri tebliğ edildi. 18 Haziran 1994 Yıldız Oteli-GÖNEN T.GÖKSOY,

55- “ANKİLOZAN SPONDİLİTDE BALNEOTERAPİ
ENDİKASYONLARI”
2.Gönen Kaplıca günleri tebliğ edildi. 18 Haziran 1994 Yıldız Oteli-GÖNEN T.GÖKSOY, B.ÇELİK

L- İSTANBUL XV.ULUSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ Mayıs 1995

56- “SPORCULARDA VÜCUT YAĞ ORANI TESPİTİNDE YENİ YÖNTEM DEXA”.
XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde Tebliğ edildi. 27-31 Mayıs 1995 Harbiye Kültür Merkezi-İSTANBUL T.GÖKSOY, N.SUNA, İ.ODABAŞ

57- “OMUZ PERİARTRİTİNDE BİOPTRON II TEDAVİSİ”
XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde poster sunumu yapıldı.
27-31 Mayıs 1995 Harbiye Kültür Merkezi-İSTANBUL T.GÖKSOY

58- “İLERİ OSTEOPOROZLULARDA ALFA-De3’ ün TERAPÖTİK DEĞERİ”
XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde tebliğ yapıldı. 27-31 Mayıs 1995 Harbiye Kültür Merkezi-İSTANBUL T.GÖKSOY

59- “MENOPOZ SONRASI OSTEOPOROZ ETİDRONAT SODYUM TEDAVİSİ”
XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde tebliğ yapıldı. 27-31 Mayıs 1995 Harbiye Kültür Merkezi-İSTANBUL T.GÖKSOY
M- İSTANBUL WFAS’ 95 SYMPOSİUM ON ACUPUNCTURE AND QI 1995

60- “ACUPUNCTURE AND MİGRAİNE”
Uluslararası WFAS 95 sempozyumunda ingilizce olarak tebliğ edildi. 31 Ekim-4 Kasım 1995 Hilton-İSTANBUL T.GÖKSOY
N- ANTALYA, V.TÜRK ALMAN FİZİKSEL TIP VE ROMATOLOJİ GÜNLERİ, 1996

61- “HASTANE PERSONELİNDE BEL AĞRISI”
Antalya Romatoloji günlerinde tebliğ edilmiştir. 9-12 Nisan 1996 - ANTALYA
İ.TEKEOĞLU, B.ADAK, T.GÖKSOY

O- PAMUKKALE- DENİZLİ VIII.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ 1996

62- “BRUSELLADA ROMATİZMAL BULGULAR”
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 28 Ekim – 1 Kasım 1996
N.GÜRBÜZOĞLU, İ.TEKEOĞLU, T.GÖKSOY

63- “Y.Y.Ü. VAN TIP FAKÜLTESİ FTR POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ”
VIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 28 Ekim–1 Kasım 1996 Ş.ÖNEN, İ.TEKEOĞLU, T.GÖKSOY
Ö- ANKARA XVI. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ 1997

64- “HEMİPLEJİK HASTALARDA KLİNİK BULGULAR VE REHABİLİTASYON SONUÇLARI”
XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde tebliğ edildi. 15-18 Mayıs 1997 ANKARA İ.TEKEOĞLU, ADAK B, T.GÖKSOY

65- “Y.Y.Ü. TIP FAKÜLTESİ FTR KLİNİĞİNDE YATAN OMURİLİK YARALANMALARININ SONUÇLARI”
XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde tebliğ edildi. 15-18 Mayıs 1997 ANKARA T.GÖKSOY, İ.TEKEOĞLU, Ş.ÖNEN

66- “BEL AĞRILI 100 OLGUNUN KLİNİK VE RADYOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ " XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde tebliğ edildi. 15-18 Mayıs 1997 ANKARA T.GÖKSOY, İ.TEKEOĞLU

67- “3700 OSTEOPOROZ OLGUSUNDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ”
XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde tebliğ edildi 15-18 Mayıs 1997 ANKARA T.GÖKSOY, İ.TEKEOĞLU.
P- VAN I.OSTEOPOROZ GÜNLERİ SEMPOZYUMU 1997

68- “SPORCULARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU”
Osteoporoz Günleri Sempozyumu 21-23 Ekim 1997 VAN
İ.TEKEOĞLU, M.KARA, M.BOZKURT, B.ADAK, T.GÖKSOY

69- “POSTMENOPOZAL KADINLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE RİSK FAKTÖRLERİ ARASI İLİŞKİ”
Osteoporoz Günleri Sempozyumu 21-23 Ekim 1997 VAN
İ.TEKEOĞLU, L.DEMİRALP, T.GÖKSOY
R-ANTALYA, ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ I.SEMPOZYUMU 1998

70- “ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE METOTREKSAT DOZU- ROMATOİD ARTRİT TANI VE TEDAVİSİNDEKİ SON GELİŞMELER”
Romatizma Savaş ve Araştırma Derneği 1. Sempozyumu.27-30 Eylül 1998. Tekirova-ANTALYA T.GÖKSOY, İ.TEKEOĞLU.

71- “KLİNİĞİMİZDE YATAN ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN İNCELENMESİ- ROMATOİD ARTRİT TANI VE TEDAVİSİNDEKİ SON GELİŞMELER”
Romatizma Savaş ve Araştırma Derneği 1. Sempozyumu 27-30 Eylül 1998.Tekirova-ANTALYA İ.TEKEOĞLU, L, DEMİRALP, B.ADAK, T.GÖKSOY,
S- ANTALYA XVII. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ 1999

72- “REMİSYONA GİRMİŞ 40 ROMATOİD ARTRİT OLGUSUNDA TEDAVİ KESİLMESİNE CEVAP”.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 16-21 Mayıs 1999-ANTALYA T.GÖKSOY,İ.TEKEOĞLU

73- “OSTEOPOROTİK KIRIKLARIN İZLENMESİ VE TEDAVİ CEVABI”.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 16-21 Mayıs 1999-ANTALYA T.GÖKSOY,İ.TEKEOĞLU

Ş- ÜRGÜP KAPADOKYA SERONEGATİF SPONDİLARTROPATİLER SEMPOZYUMU

“SPONDİLOARTROPATİ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER “ 13-14 Ekim 1999 -ÜRGÜP, T.GÖKSOY,

T- VAN, BEL AĞRILARI SEMPOZYUMU 2000

75- “BEHÇET HASTALIĞINDA ROMATOLOJİK BİLGİLER”
M.Ş.ÖNEN, B.ADAK,T.GÖKSOY 11-12 Kasım 2000- VAN

76- “KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA BEL OKULU VE FİZİK TEDAVİ PROGRAMLARININ OSWESTRY SKORUNA GÖRE SONUÇLARI”
B.ERDEM BAKAN, M.Ş.ÖNEN, İ.TEKEOĞLU .T.GÖKSOY 11-12 Kasım 2000- VAN