Osteoporoz Kimlerde Görülür?
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 4010
Osteoporoz Kimlerde Görülür?

OSTEOPOROZ KİMLERDE GÖRÜLÜR? Osteoporoz genellikle kadınların hastalığı olmakla beraber erkeklerde hatta çocuklarda bile görülebilir. Menopoz çağına girmiş, açık ten ve renkli gözlü, kısa boylu zayıf ve narin kadın tiplerinde daha sık osteoporoza rastlanır.

     Kadınlarda daha sık rastlanmasının nedenleri arasında erkeklere oranla kemik kütlesinin ortalama % 25 oranda daha az olması söylenebilir. Ayrıca ilk adetin geç yaşlarda başlaması, bebeğin uzun süre emzirilmesi, 4’den fazla sayıda doğum yapılması veya tersine hiç doğum yapılmaması gibi nedenler de kadınları osteoporoza yaklaştıran sebepler arasında sayılabilir.

Çok sık rastlanılan bir hastalık mıdır ?

     60 yaş üzeri kadınların %25’i, erkeklerin ise %10’unda ortaya çıkar. Her iki cinste görülmesine karşın kadınlarda erkeklere oranla 5 kat daha fazladır. Osteoporoz sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. 
     Dünya nüfusunun yaşlanmasına paralel olarak tırmanan osteoporoz artık çağın hastalığı olma yolundadır. 20 yıl ve 50 yıl sonra için tahminlerde hastalığın daha da sık görüleceği ve osteoporoza bağlı kırıkların sayısının inanılmaz boyutlara ulaşacağı hesaplanmaktadır.