Biyolojik Yaş Nasıl Saptanır?
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 5063
Biyolojik Yaş Nasıl Saptanır?

BİYOLOJİK YAŞIN BULUNMASI Biyolojik yaşın tespiti oldukça zordur. Burada tıpkı kapsamlı bir Check-up yapar gibi bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Sonuç olarak bulduğumuz tüm değerlerin normalden sapmalarını matematiksel bir formüle uygulayarak kişinin biyolojik yaşının ne olduğunu yaklaşık bir değerle ortaya koyarız. 

DUYU MUAYENESİ-ZİHİNSEL KAPASİTE

A) DUYU MUAYENESİ 
Görme keskinliği ( göz muayenesi) 
İşitme keskinliği ( odiyometrik inceleme)

B) ZİHİNSEL-PSİKOLOJİK KAPASİTENİN BELİRLENMESİ 
Hafıza –dikkat-reaksiyon kapasitesi 
Psiko-aging testleri ( Psikolojik durumun “hayata pozitif bakışın” değerlendirilmesi ) 
Kişilerin psikolojik yaşıyla (kendini kaç yaşında hissettiği) kronolojik yaş (takvim yaşı) arasındaki fark değerlendirilir.

 

C) SİSTEMİK MUAYENELER 
Kalp ve dolaşım sisteminin muayenesi (tansiyon ölçülür ve eforlu EKG çekilir)

Solunum sisteminin muayenesi (spirometrik olarak solunum fonksiyon testleri yapılır ve rutin olarak akciğer filimi çekilir)

Sindirim sisteminin değerlendirilmesi (gerekirse karın içinin ultrasonografik olarak taranması yapılabilir)

Boşaltım sisteminin değerlendirilmesi  (idrar tahlilleri yapılır ve gerekirse ultrasonografi ile böbrek ve idrar yolları detaylı olarak incelenir)

                                                      D) LABORATUVAR DEĞERLENDİRMELERİ 
Bu amaçla kan ve idrarda biyokimyasal araştırmalar, vücuttaki hormon, mineral, vitamin seviye tayinleri yapılarak mevcut durum tespit edilir. Elde edilen veriler sadece biyolojik yaşı saptamamıza değil birçok hastalıkta olası değişiklikleri önceden görerek erken tanı konulmasını da sağlamaktadır. 
Yapılan analizler
Kanda; insülin, testosteron, estrojen, progesteron, PSA, ferritin, fibrinogen, IGF1, DHEA, lipoprotein, kolesterol ve trigliseridler, karaciğer ve böbrek fonksiyon belirteçleri ve şeker ölçümleri yapılır. Bunun dışında kanda bazı mineral düzeyleri  (kalsiyum, fosfor vb), karaciğer testleri ( sGOT-sGPT, GGT ) böbrek fonksiyon testleri ( kanda üre-kreatinin ve idrar tahlili) incelemeye alınır.
Kemik metabolizması ( kalsiyum fosfor, ALP, idrarda Ca/Cr oranı) 
Romatizma testleri ( CRP - RF - ASO - sedimentasyon) 
Erkeklerde PSA – f PSA testi 
Kadınlarda östrojen- progesteron seviyesi 
Tiroid hormonu testleri ( T3-T4-TSH) 
Kanser testleri 
Kan sayımı 
Kanda bazı ağır maden düzeyleri (çinko, magnezyum, potasyum, selenyum kadmiyum, kurşun, bakır) 
Vücuttaki bazı enzim ve vitamin (E, B12, folik asit) düzeyleri

E) Kalp hastalığına yakalanma riski testleri


     Henüz kalp sorunu olmayan sağlıklı bir kişiye uygulanacak bazı testler ile olası kalp hastalığı önceden tahmin edilebilmektedir. 

- Apolipoprotein B: Hem toplam kolesterolün hem de LDL ilişkilerinin yansımasıdır. 
- Apolipoprotein E4: Yapılan diyete verilen cevabı yansıtır. 
- Lipoprotein (a): Bu proteinin yükselmesi kalp krizini % 300 oranda artırabilir. 
- Hassas C-reactive protein (hs-CRP): Damarsal yangıya işaret eden önemli bir testtir. 
- Fibrinogen: Kan pıhtılaşmasını sağlayan ve kalp krizini tetikleyen birçok faktörden biridir. 
- HDL: Kanda yüksek düzeyde oluşu kalbi korur. 
- LDL: Düşük yoğunluklu olan bu lipoproteininin kanda yüksek olması tehlike işaretidir. 
- Homosistein : Vücut tarafından üretilip parçalanan bir amino asit yan ürünüdür.Yeterli düzeyde parçalanamazsa kalbi risk altında bırakabilir. 
-İnsülin : Kanda yüksek düzeyleri kalp hastalığını tetikleyen bir hormondur. Hemoglobin A1C : Diyabetin ve olası kalp hastalığının ön belirleyicisidir.